חיפוש בתוכן האתר

טז אב תשס"ז - סיפורי ר' הלל מפאריטש (יאהרצייט יא אב) הדפסה דוא
אינדקס המאמר
טז אב תשס"ז - סיפורי ר' הלל מפאריטש (יאהרצייט יא אב)
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
כל הדפים

טז מנחם-אב סז – סיפורי רבי הלל מפאריטש – רמת אביב

סיכום שיעור הרב יצחק גינזבורג שליט"א

התחלנו לספר לילדים סיפורים על רבי הלל. אולי הפתגם הכי חזק לגביו שאמרו הרביים, ומה שגם מסכם את על עבודתו, זה מאמר של הצמח צדק. והסיפור כך: אחד הנכדים של רבי הלל, כחמישים שנה אחרי שנפטר, חלה מאד. הוא היה אצל רבי זלמן מקאפוסט, בעל המגן אבות, והוא אמר לו שילך להשתטח על קבר סבו, רבי הלל, ובטוח זה יעזור שהסבא יעורר עליו רחמים רבים והוא יתרפא. תוך כדי זה סיפר לו שהוא עצמו שמע מהסבא, הצמח צדק, שצדיק במעשה כמו רבי הלל מפאריטש לא היה בעולם הזה שלוש מאות שנה. זה הווארט שמסור לנו מהצמח צדק ביחס לרבי הלל. הווארט הזה, והתואר הזה – צדיק במעשה, תואר מיוחד במינו – כאשר נמקם כל הדברים לפי הספירות נשים זאת ביסוד, "צדיק יסוד עולם", אך פותחים עם זה כי זה ווארט הכולל הכל. מי שמכיר את רבי הלל, בדרך כלל מתארים אותו חב"ד כראש ה'עובדים' – כפי שספרנו לילדים, שהיה עובד ה' בתפלה והשתפכות הנפש לעילא ולעילא, שאין לתאר כלל. היו שני חברים – רבי הלל ורבי אייזיק, רבי אייזיק היה ידוע כ'משכיל' הכי גדול ורבי הלל כ'עובד' הכי גדול. לכן הייתי חושב שאם רוצים לסכם את דמותו הוא ה'עובד' בין כל החסידים לדורותיהם, אך הנה בא הצמח צדק ואומר משהו אחר – שצדיק במעשה לא היה כזה נשמה בעולם שלוש מאות שנה. קודם כל, זה משהו מדהים מאד, כי שלוש מאות שנה כולל גם את אדמו"ר הזקן, כולל את הבעל שם טוב, כולל גם האריז"ל – כולל את כל גדולי ישראל, וכמובן גם את עצמו (הצ"צ). קודם כל רואים דבר חשוב, ואפשר לומר קצת מדהים, שיש דרגות שונות של צדיקים – צדיק בזה, צדיק בזה, וכאן צדיק במעשה. צדיק במעשה זה כמובן משהו כללי מאד, ובעיקר כזוכרים את דברי הרבי תמיד ש"המעשה הוא העיקר" (ולכן, במדה מסוימת, להיות "צדיק במעשה" זה הכי עיקרי). לומר ששלוש מאות שנה לא היה צדיק במעשה כמוהו זה משהו עצום. הדבר הזה גם עולה על כל עבודת הלב שלו ועל כל ההשכלה שלו (קודם אמרנו לילדים שמי שרוצה ללמוד חסידות בעומק, ועם טוב טעם ודעת – לקבל את הגשמאק והפירוש הפנימי במאמרי הצ"צ – צריך ללמוד זאת עם ביאורי ר"ה מפאריטש). מחד יש משהו מיוחד מאד מאד בהשכלה שלו (ודרך זה גם נמשך לחב"ד, כנ"ל) – מיוחד בשכל, ועוד יותר מיוחד בלב, אך מה שיוצא מהצמח צדק שהוא עוד יותר מיוחד במעשה. יש בדרך כלל מושכל-מורגש-מוטבע, שזה שכל ורגש ומעשה, והכי מיוחד אצלו זה המעשה, גם יותר מעבודת הלב.

אחרי ההקדמה הזאת, שתשתקף בכל הסיפורים עליו, נחזור לכתר ונתחיל משם.

  

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com