חיפוש בתוכן האתר

משנת תשע"ג
   מספר מאמרים 
1 מוצש"ק נצבים-וילך, כה אלול ע"ג – התוועדות סליחות – יצהר
2 אור לכ"ב אלול ע"ג – "תתעורר תתעורר: שיעור פרשת נצבים-וילך – באר שבע
3 אור לט"ו אלול ע"ג – "תתעורר תתעורר": שיעור פרשת תבוא – רחובות
4 ו' אלול ע"ג – מפגשי צוותים חינוכיים (יעלת חן, 'גן עיני – תורת חיים', אולפנת מעלה לבונה) ופתיחה למכינת תורת חיים (כפ"ח) – כפר חב"ד
5 אור ל-ג' אלול ע"ג – שיעור פרשת שופטים – ירושלים
6 אור לכ"ו מנחם-אב ע"ג – שיעור פרשת ראה – ירושלים
7 כ"ג מנחם-אב ע"ג – "צאתכם לשלום" למשפחת דוד, שבע ברכות לאסף דוד ואפרת לוין ושלשים לבצלאל גנוט – ירושלים
8 מוצאי ח"י מנחם-אב ע"ג – שיעור פרשת עקב – ירושלים
9 י"א מנחם-אב ע"ג – בית ספר לתורת הנפש – ירושלים
10 י"א מנחם-אב ע"ג – תהלוכת "יהודים אוהבים יהודים" – ירושלים
11 אור ל-י"א מנחם-אב ע"ג – תספורת ליוסף גינזבורג – כפ"ח
12 אור ל-ה' מנחם-אב ע"ג – גבעת שמואל
13 אור לז"ך תמוז ע"ג – שיעור פרשת מטות-מסעי – בית כנסת היזדים, ירושלים
14 שיעור אור ל-כ' תמוז ע"ג – שיעור שבועי פרשת פינחס – היזדים, ירושלים
15 התוועדות יב-יג תמוז ע"ג – שיעור שבועי פרשת בלק – היזדים, ירושלים
16 ט' תמוז ע"ג – כינוס ילדים והתוועדות חיזוק לקראת הכניסה לכלא של עקיבא הכהן ואפי חייקין – כפר חב"ד
17 ט' תמוז ע"ג – ישיבת צות תורת הנפש – כפר חב"ד
18 מוצאי ה' תמוז ע"ג – שיעור שבועי פרשת חקת – היזדים, ירושלים
19 מוצאי כ"ח סיון ע"ג – שיעור שבועי קרח – בית כנסת היזדים ירושלים
20 ה' תמוז ע"ג – בית הרב
21 ג' תמוז ע"ג – ברית יוסף שי' מזיג – כפר חב"ד
22 מוצאי כ"א סיון ע"ג – שיעור שבועי שלח – בית כנסת היזדים ירושלים
23 ליל שבת בהעלותך – ט"ז סיון ע"ג – תו"ת "תום ודעת", בית הרב
24 י"ז סיון ע"ג – קבלת פנים ישי-משה ויונתאל ברג – בית הרב
25 י"ז סיון ע"ג – אופשערעניש צבי-יעקב שי' הרמתי – יצהר
26 מוצאי י"ד סיון ע"ג – שיעור שבועי בהעלותך – בית כנסת היזדים ירושלים
27 אור ל-כ"ו אייר ע"ג – יסוד שביסוד – עוד יוסף חי, יצהר
28 כ"ה איר ע"ג – אולפנת מעלה לבונה
29 ג' סיון ע"ג – כינוס נגנים
30 ל"ג בעומר עג – קבלת פנים למנחם יאיר וחנה גאולה שטרן ה' עליהם יחיו – שעלבים
31 ל"ג בעומר עג – שיעור למדריכי וחניכי שיעורי החסידות בישיבות קטנות – שעלבים
32 י"ג אייר עג – שיעור נשים במדרשת "יש תקוה לאחריתך" – גני תקוה
33 י"ג אייר עג – כינוס ילדים – כפר חב"ד
34 א אייר עג – הילולת רבי מנחם מענדל מויטבסק, טבריה
35 ט"ז ניסן ע"ג – חומש
36 ג' ניסן ע"ג – כינוס ילדים (ת"ת כפ"ח ובנות יעלת חן) – ירושלים
37 כה אדר ע"ג – פרשת ויקהל-פקודי (בשעה שהקדימו צח-ק) – ירושלים
38 יח אדר ע"ג – פרשת כי תשא (בשעה שהקדימו צב-צד) – ירושלים
39 ליל פורים ע"ג (בשעה שהקדימו צב-צד) – רמת אביב
40 ז' אדר ע"ג – כינוס ילדים – כפ"ח
41 ד' אדר ע"ג – פרשת תרומה ("בשעה שהקדימו" פט-צא) – ירושלים
42 כ"ז שבט ע"ג – פרשת משפטים ("בשעה שהקדימו" פו-פח) – ירושלים
43 כ' שבט ע"ג – פרשת יתרו ("בשעה שהקדימו" פג-פה) – ירושלים
44 י"ג שבט ע"ג – שיעור לתורת הנפש, פרשת בשלח ("בשעה שהקדימו" פ-פב) – ירושלים
45 אור ל-ז' שבט ע"ג – פרשת בא ("בשעה שהקדימו" עז-עט) – ירושלים
46 כ"ח טבת ע"ג – המשך "בשעה שהקדימו" מאמר עו, שבע ברכות יוסף יצחק גואל ודבורה מרנץ – ירושלים
47 אור לכ"ח טבת ע"ג – בר מצוה משה-שלמה (בהרה"ח אלישמע) שי' כהן – כפ"ח
48 מוצאי כ"ד טבת ע"ג – בר מצוה שמשון-יעקב שי' עיני – כפ"ח
49 כ"א טבת ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר עה – ירושלים
50 י"ד טבת ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר עד – ירושלים
51 בע"ה י"ב טבת ע"ג – כינוס ילדים – ת"ת החסידי, כפ"ח
52 ז' טבת ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר עג – ירושלים
53 כ"ו כסלו ע"ג, נר שלישי – "בשעה שהקדימו" מאמר עב – כפ"ח
54 כ"ב כסלו ע"ג – ברית יוסף יצחק מירסקי – כפ"ח
55 י"ט כסלו ע"ג – ירושלים
56 אור ל-ט' כסלו ע"ג – אזכרה ליעל לדרברג – שערי חסד, ירושלים
57 ה' כסלו ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר סט – כפ"ח
58 י"ב כסלו ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר ע – כפ"ח
59 ד' כסלו ע"ג – כינוס ילדים החדר החסידי – כפ"ח
60 ד' כסלו ע"ג – קבוצת אינם-יהודים מברזיל – כפ"ח (אנגלית )
61 אור לכ"ח מרחשון ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר סח – כפ"ח
62 כ"ב מרחשון ע"ג – ברית מנחם-מענדל נאור – כפ"ח
63 כ"א מרחשון ע"ג – חזרות לדיסק 'לך אמר לבי' - רחובות
64 כ' מרחשון ע"ג – כינוס ילדים – הת"ת החסידי, כפ"ח
65 מוצאי כ' מרחשון ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר סז – כפ"ח
66 י"ג מרחשון ע"ג – כינוס נשים "אם הבנים שמחה" – כפ"ח
67 ט' מרחשון ע"ג – ברית לוי יצחק שי' אייכנבלאט – כפ"ח
68 אור ל-ז' מרחשון ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר סה – כפ"ח
69 אור לאדר ח חשון ע"ג – תתעורר תתעורר – ביתר
70 מוצאי כה' תשרי ע"ג – תתעורר תתעורר – באר שבע
71 כ"ג תשרי ע"ג – ברית אלישע-דוד שיחי' בן יעקב וברית ישראל שיחי' אידלסון – כפר חב"ד
72 אור לי"ז תשרי ע"ג – שמחת בית השואבה "יחד שבטי ישראל" – חוט של חסד, ירושלים
73 מוצאי י"א תשרי ע"ג – תתעורר תתעורר – קרני שומרון
74 ז' תשרי ע"ג – כינוס מוסדות חינוך – ירושלים
75 אור ל-ג' חשון ע"ג – הכנסת ס"ת לישיבת תום ודעת – ירושלים
76 אור לז"ך אלול ע"ב – בר מצוה מנחם-מענדל שי' פבזנר – מגדל העמק
77 י"א אלול ע"ב – ברית בן ציון שי' לובנברג – כפ"ח
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com