חיפוש בתוכן האתר

משנת תשע"ג
   מספר מאמרים 
1 מוצש"ק נצבים-וילך, כה אלול ע"ג – התוועדות סליחות – יצהר
2 אור לכ"ב אלול ע"ג – "תתעורר תתעורר: שיעור פרשת נצבים-וילך – באר שבע
3 כ׳ אלול ע"ג – כפר חב"ד נושא שנתי חן, להנהלה הרוחנית של אולפנת לבונה
4 ט"ז אלול ע"ג – כפר חב"ד נקודות מתוך מפגש חיזוק עם בעז אלברט והפעילים
5 אור לט"ו אלול ע"ג סוד החשמל הקלטה לסמינר במקסיקו
6 אור לט"ו אלול ע"ג – "תתעורר תתעורר": שיעור פרשת תבוא – רחובות
7 אור לי׳ אלול ע"ג – צפת התועדות "תתעורר" פרשת תצא
8 ו' אלול ע"ג – מפגשי צוותים חינוכיים (יעלת חן, 'גן עיני – תורת חיים', אולפנת מעלה לבונה) ופתיחה למכינת תורת חיים (כפ"ח) – כפר חב"ד
9 אור ל-ג' אלול ע"ג – שיעור פרשת שופטים – ירושלים
10 אור לכ"ו מנחם-אב ע"ג – שיעור פרשת ראה – ירושלים
11 מוצאי כ"ח מנחם־אב ע"ג – כפר חב"ד המשך בירור שיטת דוואק (אנגלית)
12 כ"ג מנחם-אב ע"ג – "צאתכם לשלום" למשפחת דוד, שבע ברכות לאסף דוד ואפרת לוין ושלשים לבצלאל גנוט – ירושלים
13 מוצאי ח"י מנחם־אב ע"ג – ירושלים שידור לסמינר בני־נח במקסיקו
14 מוצאי ח"י מנחם-אב ע"ג – שיעור פרשת עקב – ירושלים
15 י"א מנחם-אב ע"ג – בית ספר לתורת הנפש – ירושלים
16 י"א מנחם-אב ע"ג – תהלוכת "יהודים אוהבים יהודים" – ירושלים
17 אור ל-י"א מנחם-אב ע"ג – תספורת ליוסף גינזבורג – כפ"ח
18 אור ל־ה׳ מנחם־אב ע"ג – גבעת שמואל סוד ההלכה התוועדות בהענקת "פרס היצירה היהודית" לרב אליעזר שי׳ מלמד על ספרי פניני הלכה
19 אור לכ"ח תמוז ע"ג – כפר חב"ד ליל ש"ק מטות־מסעי שבת לבחורי ישיבת תום ודעת
20 אור לז"ך תמוז ע"ג – שיעור פרשת מטות-מסעי – בית כנסת היזדים, ירושלים
21 מוצאי כ"ד תמוז ע"ג – כפר חב"ד "מפעלות אלהים" ברכה ליום הולדת של אחד התורמים
22 שיעור אור ל-כ' תמוז ע"ג – שיעור שבועי פרשת פינחס – היזדים, ירושלים
23 התוועדות יב-יג תמוז ע"ג – שיעור שבועי פרשת בלק – היזדים, ירושלים
24 ט' תמוז ע"ג – כינוס ילדים והתוועדות חיזוק לקראת הכניסה לכלא של עקיבא הכהן ואפי חייקין – כפר חב"ד
25 ט' תמוז ע"ג – ישיבת צות תורת הנפש – כפר חב"ד
26 מוצאי ה' תמוז ע"ג – שיעור שבועי פרשת חקת – היזדים, ירושלים
27 מוצאי כ"ח סיון ע"ג – שיעור שבועי קרח – בית כנסת היזדים ירושלים
28 ה' תמוז ע"ג – בית הרב
29 ג' תמוז ע"ג – ברית יוסף שי' מזיג – כפר חב"ד
30 מוצאי כ"א סיון ע"ג – שיעור שבועי שלח – בית כנסת היזדים ירושלים
31 ליל שבת בהעלותך – ט"ז סיון ע"ג – תו"ת "תום ודעת", בית הרב
32 י"ז סיון ע"ג – קבלת פנים ישי-משה ויונתאל ברג – בית הרב
33 י"ז סיון ע"ג – אופשערעניש צבי-יעקב שי' הרמתי – יצהר
34 מוצאי י"ד סיון ע"ג – שיעור שבועי בהעלותך – בית כנסת היזדים ירושלים
35 אור ל-כ"ו אייר ע"ג – יסוד שביסוד – עוד יוסף חי, יצהר
36 כ"ה איר ע"ג – אולפנת מעלה לבונה
37 ג' סיון ע"ג – כינוס נגנים
38 ל"ג בעומר עג – קבלת פנים למנחם יאיר וחנה גאולה שטרן ה' עליהם יחיו – שעלבים
39 ל"ג בעומר עג – שיעור למדריכי וחניכי שיעורי החסידות בישיבות קטנות – שעלבים
40 י"ג אייר עג – שיעור נשים במדרשת "יש תקוה לאחריתך" – גני תקוה
41 י"ג אייר עג – כינוס ילדים – כפר חב"ד
42 ו׳ אייר ע"ג – ירושלים ניחום אצל בני הרה"ג יעקב יוסף זצ"ל
43 ו׳ אייר ע"ג – בת עין (מגדל עדר) שבע ברכות משה יצחק אפרים ורות עליזה קוניקוב כד שנים להקמת הישוב
44 א אייר עג – הילולת רבי מנחם מענדל מויטבסק, טבריה
45 שביעי של פסח ע"ג – בית הרב סעודת משיח
46 ט"ז ניסן ע"ג – חומש
47 ט׳ ניסן ע"ג – כפר חב"ד ב׳ בר מצוה לוי יצחק שי׳ קוצ׳ובייבסקי
48 ג' ניסן ע"ג – כינוס ילדים (ת"ת כפ"ח ובנות יעלת חן) – ירושלים
49 ר"ח ניסן ע"ג – ירושלים כינוס תנועת "דרך חיים"
50 כה אדר ע"ג – פרשת ויקהל-פקודי (בשעה שהקדימו צח-ק) – ירושלים
51 יח אדר ע"ג – פרשת כי תשא (בשעה שהקדימו צב-צד) – ירושלים
52 י"ז אדר ע"ג – כפר חב"ד פדיון הבן משה מנחם מענדל שי׳ ויסגלס
53 ליל פורים ע"ג (בשעה שהקדימו צב-צד) – רמת אביב
54 ז׳ אדר ע"ג – כפר חב"ד שידור ללימוד פורים במקסיקו
55 ז׳ אדר ע"ג – כפר חב"ד ברית משה מנחם מענדל שי׳ ויסגלס
56 ז׳ אדר ע"ג – כפר חב"ד סיום פרק ראשון בקידושין שעור ב׳ בישיבת "דורשי יחודך"
57 ז' אדר ע"ג – כינוס ילדים – כפ"ח
58 ד' אדר ע"ג – פרשת תרומה ("בשעה שהקדימו" פט-צא) – ירושלים
59 כ"ז שבט ע"ג – פרשת משפטים ("בשעה שהקדימו" פו-פח) – ירושלים
60 כ' שבט ע"ג – פרשת יתרו ("בשעה שהקדימו" פג-פה) – ירושלים
61 י"ג שבט ע"ג – ירושלים עיקרי מדות הלב הקלטת פתיחה לסמינר במקסיקו
62 י"ג שבט ע"ג – שיעור לתורת הנפש, פרשת בשלח ("בשעה שהקדימו" פ-פב) – ירושלים
63 ח׳ שבט ע"ג – כפר חב"ד שיעורי שבת פרשת "בא" ביקור סמינר "בית שרה" וביקור ישיבת "תום ודעת"
64 אור ל-ז' שבט ע"ג – פרשת בא ("בשעה שהקדימו" עז-עט) – ירושלים
65 כ"ח טבת ע"ג – המשך "בשעה שהקדימו" מאמר עו, שבע ברכות יוסף יצחק גואל ודבורה מרנץ – ירושלים
66 אור לכ"ח טבת ע"ג – בר מצוה משה-שלמה (בהרה"ח אלישמע) שי' כהן – כפ"ח
67 מוצאי כ"ד טבת ע"ג – בר מצוה שמשון-יעקב שי' עיני – כפ"ח וביאור לאגרת "נפש השפלה"
68 כ"א טבת ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר עה – ירושלים
69 י"ד טבת ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר עד – ירושלים
70 בע"ה י"ב טבת ע"ג – כינוס ילדים – ת"ת החסידי, כפ"ח
71 ז' טבת ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר עג – ירושלים
72 תשובות לכתבה על אדמו"ר הזקן
73 כ"ו כסלו ע"ג, נר שלישי – "בשעה שהקדימו" מאמר עב – כפ"ח
74 כ"ב כסלו ע"ג – ברית יוסף יצחק מירסקי – כפ"ח
75 י"ט כסלו ע"ג – ירושלים
76 אור ל-ט' כסלו ע"ג – אזכרה ליעל לדרברג – שערי חסד, ירושלים
77 ה' כסלו ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר סט – כפ"ח
78 י"ב כסלו ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר ע – כפ"ח
79 ד' כסלו ע"ג – כינוס ילדים החדר החסידי – כפ"ח
80 ד' כסלו ע"ג – קבוצת אינם-יהודים מברזיל – כפ"ח (אנגלית )
81 אור לכ"ח מרחשון ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר סח – כפ"ח
82 כ"ב מרחשון ע"ג – ברית מנחם-מענדל נאור – כפ"ח
83 כ"א מרחשון ע"ג – חזרות לדיסק 'לך אמר לבי' - רחובות
84 כ' מרחשון ע"ג – כינוס ילדים – הת"ת החסידי, כפ"ח
85 מוצאי כ' מרחשון ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר סז – כפ"ח
86 י"ג מרחשון ע"ג – כינוס נשים "אם הבנים שמחה" – כפ"ח
87 אור לט׳ כסלו ע"ג – רחובות ניחום אבלים על אברהם דוד
88 ט' מרחשון ע"ג – ברית לוי יצחק שי' אייכנבלאט – כפ"ח
89 אור ל-ז' מרחשון ע"ג – "בשעה שהקדימו" מאמר סה – כפ"ח
90 אור לאדר ח חשון ע"ג – תתעורר תתעורר – ביתר
91 מוצאי כה' תשרי ע"ג – תתעורר תתעורר – באר שבע
92 כ"ג תשרי ע"ג – ברית אלישע-דוד שיחי' בן יעקב וברית ישראל שיחי' אידלסון – כפר חב"ד
93 אור ל-ג' חשון ע"ג – הכנסת ס"ת לישיבת תום ודעת – ירושלים
94 ז' תשרי ע"ג – כינוס מוסדות חינוך – ירושלים
95 אור לי"ז תשרי ע"ג – שמחת בית השואבה "יחד שבטי ישראל" – חוט של חסד, ירושלים
96 י"ז תשרי ע"ג – כפר חב"ד ברית אליהו אריה שיחי׳ פרידמן
97 מוצאי י"א תשרי ע"ג – תתעורר תתעורר – קרני שומרון
98 ד׳ תשרי ע"ג – חיפה התוועדות "תתעורר" פרשת וילך
99 ראש השנה ע"ג – כפר חב"ד קיבוץ ראש השנה – יום ב׳
100 ראש השנה ע"ג – כפר חב"ד קיבוץ ראש השנה – יום א׳
101 מכתב לראש השנה תשע"ג
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com