חיפוש בתוכן האתר

ד שבט תשס"ט - ווארט גלעד דוד הרמן ואליטל רוזה בורשטיין הדפסה דוא
אינדקס המאמר
ד שבט תשס"ט - ווארט גלעד דוד הרמן ואליטל רוזה בורשטיין
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
כל הדפים

אור ל-ד שבט ס"ט – ווארט גלעד-דוד הרמן ואליטל-רוזה בורשטיין – כפ"ח

סיכום שיעור הרב יצחק גינזבורג שליט"א

 

ניגנו ניגון הכנה.

החתן חזר מאמר "באתי לגני" ד' שבט תשמ"ח ונגנו עוד כמה ניגונים.

 

א. איחוד העולמות

לחיים לחיים, מזל טוב לכולם.

קודם שמענו מהאבא של גלעד שהוא מאחל לגלעד שיזכה ללכת בשני עולמות. רצינו לפתוח בזה – זה דבר חשוב מאד. גם אנחנו מאחלים אותו דבר, אבל בסגנון קצת אחר. גם אנחנו מכירים את הכשרונות של גלעד, ואנחנו מאחלים לו ולכלתו שיזכו לאחד את כל העולמות. כשמדברים על עולמות יש כל מיני, בקבלה יש אצילות-בריאה-יצירה-עשיה, ארבעה עולמות, ויש מאמר חז"ל שיש בחיי האדם שבעה עולמות (שבע תקופות בחיים). יש גם המושגים המקובלים של שני עולמות, העולם הזה והעולם הבא, ובעולם הבא יש גם הרבה מדרגות. המושג עולם, ועולמות רבים, הוא רב-גוני מאד. אבל כאן הכוונה היתה שיש עולם התורה ועולם המדע, עולם שכל האנושות נהנית מהשגיו, מהטכנולוגיה וכו'. כולנו נהנים מזה, אז לכאורה גם כולנו אסירי תודה שיש טכנולוגיה, מדע וידע. זה נכון מאד, רק שאנחנו חותרים – זה דבר שגלעד שמע הרבה, ואנחנו מקוים שימשיך לחתור לכך – לאחד את שני העולמות לגמרי. המדע חותר תמיד לאחדות – זו הגישה היהודית, והגישה שהמדענים הדגולים חפשו, לאחד את הכל. כך אנו היהודים, שאומרים פעמיים ביום "שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' אחד", היעד שלנו זה אחדות. אנחנו רוצים לא רק שני עולמות שהאדם עובר מאחד לשני, מטייל חפשי ביניהם, אלא יש כח לגלעד – ולכל יהודי, עמך כולם חכמים ונבונים ויודעים – שזה יהיה עולם אחד, תורה ומדע זה דבר אחד. זה האתגר של הדור שלנו – זה לא היה קודם. גם איש תורה מהדורות הקודמים יסכים עם ההגדרה של שני עולמות. גם איש חרדי לא יתנגד לכך שנדבר על שני עולמות. אבל האתגר של הדור שלנו שזה לא יהיה שני עולמות, שהכל יהיה אחד. כל המושגים והואריאציות של עולמות למיניהם, אנחנו חותרים שהכל יהיה אחד. אנחנו מקוים שגלעד יתרום תרומה חשובה לאיחוד העולמות. כך ראינו לנכון לפתוח – בדברי האבא.

  

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com