חיפוש בתוכן האתר

טז אייר תשס"ט - ירושלים (אנגלית) הדפסה דוא
אינדקס המאמר
טז אייר תשס"ט - ירושלים (אנגלית)
Page 2
Page 3
Page 4
כל הדפים

בע"ה

אור ל-יז אייר ס"ט – ירושלים (אנגלית)

סיכום שיעור הרב יצחק גינזבורג שליט"א

א. שלשה ספרים ועשר ספירות

לג בעומר – מתן תורה של פנימיות התורה

ערב טוב. מחר בלילה יהיה ל"ג בעומר, הילולת רשב"י, ש"תורתו מגן לנו" ובה שומעים "תורה חדשה מאתי תצא", תורתו של משיח. הכותרת הערב קשורה לספירות. בספירת העומר כל יום מתקרבים יותר ויותר למתן תורה. בנוגע למתן תורה כתוב "כל התחלות קשות" – כך תחלת קבלת התורה (היו הרבה הפרעות בהתחלה...). לג בעומר זה מתן תורה של פנימיות התורה, אז גם ביחס אליו "כל התחלות קשות".

חסידים תמיד סופרים

פעם אחת הרבי רש"ב שמע חסידים חוזרים ווארט עתיק, מדורי דורות, ש"חסידים תמיד סופרים". הרבי רש"ב אמר שזה ווארט מאד אמיתי, שחסידים סופרים את הימים, מייקרים את הזמן, משתדלים להפיק ממנו את המירב. מי שנהנה ממשהו סופר אותו שוב ושוב, כמו מי שסופר מרגליות וכו', וכך מי שלומד תורה סופר את האותיות ואת המילים. כל יום שעובר ומקיימים מצוות התורה זה מה שנותן לנו את התענוג הפנימי והאור בחיים, ולכן סופרים – כמה יש, כמה חסר, מה צריך להשלים, לאן מתקדמים.

עם הספר

רעיון חשוב, שבשרש ספר יש משמעות של ספירה, של ספר, ועוד משמעויות שנדבר עליהם בע"ה. כתוב בתחלת שער היחוד והאמונה בתניא שכל דבר נברא בשמו אשר יקראו לו בלשון הקדש, והערב נתבונן בשרש ספר – בקשר למצוה שאנו עוסקים בה ב-49 הימים הללו, לספור את העמר. בספר יצירה כתוב שה' ברא את העולם בשלשה ספרים, שנקראים – כך העיקר בקבלה וחסידות – סופר (שכותב-מחבר ספר או סופר דברים או סופר שמעתיק את הספר, סופר סת"ם), ספר, ספור. ה' ברא את העולם עם שלשת ההבטים הללו של המושג ספר. אמרנו שחכמי היהודים נקראים סופרים, ועם ישראל נקרא "עם הספר". יש לנו את הספר הנצחי, עליו כרתנו ברית עם ה'. בקבלה המלה ספר מתקשרת למושג החשוב – ספירה. יש עשר ספירות, עשרה ערוצי אור ואנרגיה. יש שמערבים בין המושג ספרות באנגלית לספירות בעברית – זה לא טעות גמורה, כי יש גם עשרה עיגולים, עשר ספירות דעיגולים (וגם צפירה בלשון התנ"ך הוא לשון סיבוב ועיגול ומתחלף בספירה). אבל הפירוש הפשוט של עשר ספירות זה ביושר.

ספר סופר וספור – המוחין

ספר יצירה מתייחס לכל עשר הספירות בתחלתו, אבל לא קורא להן בשמות הספירות הידועים בקבלה, כתר חכמה בינה וכו'. הוא מתחיל בכך שה' ברא את עולמו בסופר בספר וספור. מסבירים ששלשה ספרים אלה מכוונים כנגד ספירות המוחין, חכמה-בינה-דעת. סופר זה חכמה, הספר זה בינה (חו"ב זה או"א, אבא זה הסופר והספר עצמו הוא אמא) והספור זה דעת (הכח שמחבר את או"א יחד – "והאדם ידע את חוה אשתו" – דעת זה התקשרות והתחברות, כמבואר בתניא, החיבור בין היסוד הזכרי והיסוד הנקבי). כל הבריאה זה מה שקרא כאשר אבא התחתן עם אמא – כל הבריאה זה דור ישרים יבורך של האבא והאמא. לפעמים בקבלה דעת נקראת "ברא בוכרא" – הבן הבכור. זה בן בכור שכולל את כל הילדים הבאים שבאים מנישואים אלו של אבא ואמא.

ג ראשונות ו-ז תחתונות

כעת יש לנו תובנה ראשונה: בבריאת העולם מתייחסים בדרך כלל לשש מדות, ששה בנים היוצאים מהדעת, ואחריהן יש את הבת, המלכות. כולם כלולים ב-ג הראשונות, חכמה בינה ודעת. גם בגמרא כתוב שה' ברא את עולמו בחכמה, תבונה ודעת. בניסוח של ספר יצירה זה שלשה ספרים. מהתבוננות במושג ספר-ספירה נלמד יותר ויותר על משמעות ספירת העומר, על ל"ג בעמר מחר בערב, ועד "תורה חדשה מאתי תצא" מפי משיח.

אם כל עשר הספירות נקראות ספירות, אז צריך להתבונן איך שלש הראשונות – שלשת הספרים, שלשת השרשים – משתקפים בשבע התחתונות, ששת ימי בראשית ושבת. הכל צריך להשתקף כי כולן נקראות ספירות. כל הקבלה זה הקדמות, והערב ניתן הקדמה חשובה ללימוד הקבלה, תורת רשב"י. מאד עוזר להבנת כל הקבלה והחסידות להבין איך הג"ר משתקפים בז"ת – ששה בנים ובת, כמו ילדי לאה אמנו. ששה בנים אלו הספירות מחסד עד יסוד – חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד (אהבה, יראה, רחמים, בטחון, תמימות, אמת) – והבת זה המלכות (שפלות), שהיא המקבלת את האור מכל הספירות ומעבירה אותו הלאה, לעולמות הנבראים. 

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com