חיפוש בתוכן האתר

כז סיון תשס"ט - הערות לפרשת קרח הדפסה דוא
אינדקס המאמר
כז סיון תשס"ט - הערות לפרשת קרח
Page 2
Page 3
Page 4
כל הדפים

נקודות לפרשת קרח מתוך התוועדות אור ל-ז"ך סיון ס"ט – תספורת ליוסף יצחק שי' דוד – כפר חב"ד

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א

א. קרח הוא בן דור ראשון של משה רבינו, "שני בשני" בלשון חז"ל. זה רמוז בתחלת הפרשה "ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי" (עד כאן יחוס קרח) = 38 בריבוע = ב"פ שני בשני (כל אחד הוא "שני בשני" לגבי השני). זה אומר שיש כאן בעיה של שניות, והמחלוקת באה דווקא בגלל שהוא בן דוד שלו, שני בשני, באותו דור. צריך לצייר את זה. קרח אומר למשה רבינו – מה הגדולה שלך? מחזיק עצמך שביעי? פתחת את הנשיאות במאמר "כל השביעין חביבין"? תדע לך שאני יותר שביעי. אני גם שביעי כפשוטו כמוך – שביעי לאברהם אבינו כפשוטו. הרבי מסביר שכל מעלת השביעי זה שהוא שביעי לאברהם, ולא מעלת עצמו. שנינו אותו דור. לא רק שאני שביעי כמוך, אלא אני גם כפולה של 7, בעוד שהשם שלך לא מתחלק ב-7. גם בזה שאתה 26 מאדה"ר – משה דור שביעי ליהדות ודור הוי' לאנושות – אז גם אני כמוך, זה "הוי' הוי'".

שוב, זה דבר שקורה בכל דור. שאם תופסים מישהו בסגולה שלו, אז אני יכול להתמודד איתו, כי איני מכיר מי בדיוק נמצא בפנים. הסגולה הכי גדולה וחשובה זה שהוא שביעי. כל כך חשובה שהרבי אמר שזה העיקר, וענות משה זה רק בגלל שהוא שביעי לאברהם, ובסגולה הזאת קרח אומר – אני אותו דבר ואפילו יותר, שאני בעצמי כפולת 7. קרח = ז"פ דם (אחורי שם אהי', ה-א של שם מה שהופכת את ה-דם ל-אדם. חוץ מזה שהוא כפולת 7, אם עושים כל הדורות מ-אדם ועד יצהר (ועד בכלל) = טוב פעמים אמת (21 בריבוע, שכמובן זה כפולת 7 בריבוע). בתוספת קרח זה ישאר כפולת 7 – ז"פ 1115. זה כל עשרים ושש הדורות מאדם עד קרח. כשהוא טוען על אליצפן אומר שמילא עמרם הוא הבן הבכור ויצהר אינו הבכור, אבל בתוך תוכו הוא גם יודע שהרבה פעמים ה'בכורה' לא הלכה דרך הבכור הביולוגי, לכן הוא מרגיש עצמו הכי הכי מיוחס בעם ישראל. כתוב שקין יותר מיוחס לאדה"ר מהבל, הוא בכורו, וגם קרח (שהוא רוח דקין) אומר שאני יותר מיוחד לאדם הראשון ממך. והרמז: אדם בחשבון דמנצפ"ך = 605 ויחד עם קרח = בראשית. בראשית זה ראשית כל התורה ותכלית כל התורה, כך כתוב, אז הם יחד ההתחלה והתכלית. אם עושים הכאת אדם קרח בדרך או"י ואו"ח – אפ"ח, דפ"ר, מפ"ק = 4808 = ד"פ "בראשית ברא אלהים" (היינו ג מילים אלו בדרך פו"א). הוא רואה את עצמו כתיקון השלם של אדה"ר.

אם נרצה לתרגם להיום, מה זה מחלוקת קרח ומשה רבינו? קרח הוא אחד שגדל דוס, שהוא צדיק מהלידה, מהעריסה, והוא מיוחס לשבט לוי והיה ילד פלא, עילוי בישיבה, העילוי הכי גדול. משה רבינו בכלל לא היה שם, היה בבית פרעה. מה קרה איתו אחר כך? הלך לכוש ונעשה שם מלך ארבעים שנה. אז מי זה משה רבינו בשביל קרח? אם חושבים על זה היום, משה רבינו הוא בעל תשובה. קרח הוא צדיק, לכן עליו כתוב "צדיק כתמר יפרח". שתהיה גם מלך וגם בעל תשובה? זה יותר מדי. כמו היום, שבעל תשובה יהיה המלך, ראש הממשלה האמיתי, זה לא יכול להיות. זה שרש הענין כאן. זה גם קשור ליחוס או ניתוק ביחוס. הוא גם מיוחס, אבל בינתיים הוא התגלגל, גדל אצל פרעה והולך בכוש – הוא לא מהחבר'ה. משה רבינו זה מישהו זר, דברנו על זה הרבה פעמים. הוא לא צמח מתוך הקהילה. אחד שלא צמח מתוך הקהילה יכול להיות מלך של כולם? זה שבינתיים הוא התאקלם, הכל זה בשנה הראשונה. שמונים שנה לא ראינו אותו בכלל, ופתאום הוא בא ורוצה להיות מלך. אני שמונים שנה כאן בתוך הקהילה, אני הסולת הנקיה של הקהילה, של "קהל הוי'" – זה לא עובר אצלו.

[זה שמשה גדל בבית פרעה, ואז הלך לכוש, ורק בגיל 80 חזר לגאול את עם ישראל ובקושי מכירים אותו – אמרנו בקיצור. הוא לא חושב שזה אסופי מהשוק, אלא מכיר את הסיפור – היה יכול גם את זה להכחיש. אין לו חוצפה לחלוק על עצם המציאות של משה רבינו. אבל, מה שהוא כן חושב – שיכול להיות שבעומק זה קשור להגדרת עם ישראל לפני מתן תורה, בתור מעבר ממצב של בני נח לעם ישראל – שאחד שלא גדל בחיק ישראל, יכול להיות שזה קצת מערער על היהדות שלו (חוץ מהגנים הביולוגיים). שעמ"י לפני מ"ת, בעיבור בכור של מצרים, עובר מבני נח למשהו חדש, ויש אחד שפורש מזה באמצע הדרך – בתקופה של גלות מצרים, לפני לידת העם ביציאת מצרים – אז זה כמו נפל. זה ודאי מה שמסתובב בראש של קרח, שאפילו שאני יודע שההורים הביולוגיים שלך זה עמרם ויוכבד, ואת אח של אהרן, אבל יש משהו ממש לגריעותא בזה שלא היית. זאת אומרת שמשה רבינו מגלה כאן, והקב"ה כאן חותם על כך, שהעצמיות של ישראל זה כבר מאברהם. הוא לא מפסיד את היהדות שלו, גם לפני מ"ת, בזה שהוא פורש. מי שהכי חוקר בדברים כאלה זה רבי יוסף ענגיל.] 

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com