חיפוש בתוכן האתר

יב טבת תשס"ט - שיעור בסנהדרין, פגלינן דיבורא הדפסה דוא
אינדקס המאמר
יב טבת תשס"ט - שיעור בסנהדרין, פגלינן דיבורא
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
כל הדפים

י"ב טבת ס"ט – שיעור סנהדרין – עוד יוסף חי, יצהר

סיכום שיעור הרב יצחק גינזבורג שליט"א

אנחנו נתחיל ללמוד ניגוני חב"ד העמוקים. נתחיל מאחד הניגונים שהכי אהוב אצלנו – יש עשרה ניגונים של רבי הלל מפאריטש, וזה אחד מהם (ניגון לו בספר הניגונים – חב"ד).

 

א. שיטות ברפואה – עבודה זרה וגניבת דעת

הבקר שלחו לי מכתב של מישהו ששאל לגבי שיטת רפואה קוריאנית. מדי יום ביומו שואלים על כל מיני שיטות שצומחות כפטריות. נקשר את זה למה שלמדנו כאן פעם קודמת (ב"זאת חנוכה") לגבי גניבת דעת. אמרנו ששרש כל גניבה הוא גניבת דעת, מצות לא תעשה מדאורייתא, וזה "כלל גדול בתורה" (כמו שדברנו פעם קודמת). אבל הרמב"ם כותב שע"ז זה הכלל גדול בתורה, וכל התורה זה בשביל לשלול עבודה זרה. מה הקשר? פשוט מאד – אין לך גניבת דעת יותר מע"ז, כל ע"ז שבעולם זה גניבת דעת, לכן זה הכל אמונות טפלות. לכן, כל השיטות האלה של רפואה, בלי לבדוק את השרש – האם שמה יש סממנים מובהקים של ע"ז (ש'חזקה' של כל שיטה מהמזרח הרחוק שמבוססת על סממני ע"ז, אבל גם בלי שום קשר לזה) – זה שמייבאים חדשים לבקרים שיטות עתיקות פשוט שזה גניבת דעת. עצם היומרה שזה עובד, שזה שיטה כל יכולה לרפאות את כל הבעיות שבעולם – זה כבר עבודה זרה, זה כבר אמונה טפלה. לכן ענינו אפילו בלי לפתוח את הלינק לתוכן השיטה הזאת (כמובן שאין לנו זמן לפתוח את כל השיטות האלה), ורק אמרנו שחבל על הזמן שלו – לא כתבנו שאם הוא בן תורה זה בטול תורה בצורה מפורשת, מובהקת – בגלל שכל הדברים האלה זה גניבת דעת, וכל עבודה זרה זה גניבת דעת. אם מעמיקים ברמב"ם רואים שזה מה שכותב, שכל העבודות זרות זה שיבושי שכל, מישהו עובד עליך, גונב את דעתך.

[שאלה: לא יכול להיות שזה "חכמה בגוים"?] יש ענין של גיור חכמה. מי שעושה את זה כדי לברר ניצוצות (כמו שהגר"א אמר שלמד הרבה זמן כל ספרי הפילוסופיה ומצא בזה שתי נקודות), וזה ענינו בחיים ויש לו זמן, אז בסדר. אבל בדרך כלל קונים את זה כעסקת חבילה, ועם השם המקורי, וזה ודאי לא בסדר. יש עוד כלל גדול שצריך לכתוב לכל השואלים, שברגע שהשיטה תהיה מספיק מבוססת, שהרפואה הכללית גם תכיר בכך שזה שוה משהו, רק אז יש על מה לדבר וכדאי לבדוק את הנושא. עד כאן לפתוח במילתא דבדיחותא.

כדי לא לשכוח את הניגון שלמדנו פעם קודמת נחזור עליו, למדנו "יונים" – כל השנה זה חנוכה, ובפרט עוד בחדש טבת.

  

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com