חיפוש בתוכן האתר

יד תמוז תשס"ט - הנחת תפילין - קריאת שם והמשך שיעורי כיבוד אב ואם הדפסה דוא
אינדקס המאמר
יד תמוז תשס"ט - הנחת תפילין - קריאת שם והמשך שיעורי כיבוד אב ואם
Page 2
Page 3
Page 4
כל הדפים

י"ד תמוז ס"ט – הנחת תפילין ליהודה הס וקריאת שם חן מִלכה מנוסי – כפר חב"ד

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א

ניגנו ניגון הגאולה של יב-יג תמוז ואח"כ "פדה בשלום נפשי". לחיים לחיים, מזל טוב מזל טוב.

 

א. יהודה ובנות צלפחד

יהודה – "ידיו רב לו"

על יהודה כתוב "ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה" – ידיו = יהודה, שבתוכו יש אותיות יד. כאשר אתה מניח תפילין אתה מתחיל משל יד, אחר כך כנראה ה"רב" היינו התפלין של ראש. יד זה דוד, עיקר צאצא שבט המלכות, שבט יהודה. "דוד מלך ישראל חי וקים". כתוב שיהודה זה השם היחיד בתנ"ך שיש בו כל אותיות שם הוי' ב"ה לפי הסדר, רק שבמקום ה-ד במילה נוספת האות ד והיא שרש דוד. לכן יש קשר מיוחד בין יהודה לדוד, "ידיו רב לו". כשמחשבים את יהודה ברבוע פרטי (הוי' ברבוע פרטי עולה מקום, אבל כשמוסיפים עוד ד ברבוע) עולה רב. כתוב שזה הרמז של "ידיו [= יהודה] רב". צריך ללמוד את הפעולה הזאת של ריבוע פרטי, שזה התכללות של כל אות מיניה וביה (והוא שייך ל"ראש" היהודי, תפילין של ראש כנ"ל, סוד "ומספר את רבע ישראל" = 1600 = מ בריבוע = תלמוד בבלי תלמוד ירושלמי וכו'. השרש רבע היינו רב ע. רבע ר"ת [תפילין של] ראש בין עיניך. רב ר"ת ראש בריא, ודוק). באמת יש אמורא שנקרא רב יהודה – "ידיו רב". הוא נקרא בחז"ל "שיננא", הוא שנון מאד – "ושננתם לבניך". יש דברים מיוחדים אצל רב יהודה בגמרא, שהוא הכי חכם, הכי פקח מכולם.

חמש בנות צלפחד כנגד חמש אותיות יהודה

כעת נקראה בת על שם אחת מבנות צלפחד. מה הקשר בין יהודה לבין בנות צלפחד? בנות צלפחד הן בחינת מלכות. יהודה זה גם הוד ("הפעם אודה את הוי'", יהודי הכופר בע"ז ותמיד מודה לקב"ה, החל מה"מודה אני לפניך" בבקר) וגם מלכות (שבט המלכות, ו"איהי בהוד"), ואצל שלמה המלך כתוב "הוד מלכות". יש חמש בנות צלפחד בפרשת השבוע. בתורה הן מוזכרות שלש פעמים, פעמיים בפרשת פינחס ועוד פעם אחת במפטיר של פרשת מסעי (בסוף וחותם החומש, הכל בחומש במדבר), עם שינוי קל – הסדר שלהם משתנה. בפעמיים בפרשתנו זה אותו סדר – מחלה נעה חגלה מלכה תרצה. בסוף החומש הסדר משתנה, ורש"י מפרש את זה שהתחתנו לפי הגיל שלהן (ובפרשתנו זה לפי חכמתן), אבל השוני זה רק חילוף אחד פשוט בין נעה לבין תרצה – בסוף זה מחלה תרצה חגלה מלכה נעה. כלומר, המיקום של מחלה חגלה ומלכה נשאר אותו דבר, ורק נעה ותרצה מתחלפות במקום השני והחמישי. חוץ מפירוש רש"י, על פי חז"ל, יש ודאי עוד הרבה דברים בגו – "שבעים פנים לתורה". בעצם, אם כי בנות צלפחד לא שייכות לשבט יהודה אלא לשבט מנשה, אבל היות שהן בחינת מלכות, ויהודה הוא גם כן מלכות, צריך לומר שיש קשר ביניהם. קשר כל כך חזק, עד שצריך לומר שחמש האותיות בשם יהודה הן כנגד חמש בנות צלפחד – שחמש בנות צלפחד הן ממש חמש אותיות יהודה – ותיכף נתעמק בזה. לגבי יהודה החילוף של השניה והחמישית לא משנה, כי הן שתי אותיות ה-ה הזהות – יהודה נשאר יהודה לפי שני הסדרים.

הכאת אותיות יהודה ובנות צלפחד – רמז להידורן בכבוד אב ואם

איפה זה יבוא לידי ביטוי? באיזה סוג של גימטריא? בהכאת חמש אותיות יהודה בשמות חמש בנות צלפחד יצא אותו מספר גם לפי הסדר הראשון וגם לפי הסדר השני. אם עושים פעולה זו של הכאה פרטית בין חמש אותיות יהודה לחמש בנות צלפחד (י פעמים מחלה = 830; ה פעמים נעה = 625; ו פעמים חגלה = 276; ד פעמים מלכה = 380; ה פעמים תרצה = 3475) המספר שיוצא הוא 5586 =  מב (= יוכבד = בלהה, שתי נשים דגולות בתנ"ך, מב זה אמא) פעמים גפן (= ז"פ חוה, יש הרבה נשיות במספר הזה) = ו פעמים חוה פעמים ז ברבוע. מב פעמים גפן קשור למצות כבוד אב ואם, שאנחנו מדברים עליה בשעורים האחרונים. בלוחות הראשונות במצות "כבד את אביך ואת אמך" יש נג אותיות ובפרשת ואתחנן יש תוספת של עוד כז אותיות, סה"כ פ אותיות, וביחד זה גפן אותיות. בנוסף על מצות כבוד אב ואם יש מצות "איש אמו ואביו תיראו וגו'" – פסוק עם מב אותיות. אם נכפיל את מספר האותיות של הכבוד כפול מספר האותיות של המורא זה יוצא בדיוק מספר זה, 5586. מה זה מלמד אותי? שיותר מכל אחד בתורה בנות אלו קיימו את מצות כבוד אב ואם. לכן במס"נ חדשו – "ראתה עינן מה שלא ראתה עינו של משה" – וזה בזכות מצות כבוד אב. בנות צלפחד חבבו את הארץ ודרשו "תנה לנו אחֻזה" – אחוזת האב – שאין יותר כבוד אב מזה. זה כבוד אב לאחר מיתה, שאז מתחזק הצד של בין אדם למקום במצוה זו – נחלה זה דבר נצחי. לכן זה כל כך יפה שזה יוצא אותיות הכבוד פעמים אותיות המורא.

מִלכה – שרש מלכות דוד; רמזי חן ובנות צלפחד

לגבי מלכה בפרט – היא תמיד הרביעית. אם זה כנגד יהודה, היא תמיד כנגד האות ד – השרש של דוד מלך ישראל חי וקים, שרש המלכות ממש. לכן מתאים שמִלכה, גם לשון מלכה, יוצאת דווקא מה-ד של יהודה. לרכה הנולדה במזל טוב קוראים גם חן. אם עושים את החשבון של כל חמש בנות צלפחד יחד זה עולה חי פעמים חן = 1044. חוץ משלש הפעמים ששמותיהן מופיעים בתורה, פעמיים בפינחס ופעם אחת בסוף מסעי, הן מופיעות עוד פעם בתנ"ך – בספר יהושע. כלומר, זה כתוב ד"פ בתנ"ך. ד"פ חי פעמים חן = חסד פעמים חן, "חן וחסד". לפי האריז"ל חן ו-חסד הולך יחד – חן זה הפנימיים של הוי' (י-ה-ו-ה ה-ו-ה ו-ה ה) ו-חסד זה האחוריים של הוי' (י י-ה י-ה-ו י-ה-ו-ה), שם הוי' פנים ואחור (וכן באחורי שם מה: יוד יוד הא יוד הא ואו יוד הא ואו הא, אותיות השרש = חסד ואותיות המילוי = חן).

בנות צלפחד – הדור העשירי

עוד קשר של בנות צלפחד ליהודה (שלכאורה לא קשור, כי הן משבט מנשה): אם מתבוננים בבנות צלפחד שחבבו את הארץ ביותר (כל בת זה מלכות, ו-ה בנות רומזות ל-ה תתאה של שם הוי' ב"ה), מוצאים שהן הדור העשירי מאברהם אבינו. זה הדור שלנו. אם הבעל שם טוב הוא אברהם אבינו (וכך כתוב) אז אנחנו הדור העשירי – עד עכשיו היו תשעה דורות של גברים, עד צלפחד בגימטריא רבי (הוא התשיעי, הוא רבי), אבל עכשיו אנחנו כבר בדור העשירי שזה חמש בנות צלפחד, ה תתאה של שם הוי', זה מלכות, זה יהודה ממש. סדר הדורות: אברהם יצחק יעקב יוסף מנשה מכיר גלעד חפר צלפחד, ואז בנות צלפחד הן דור העשירי. זה בכלל משהו מאד גדול לכוון, שאנחנו בעצם הדור של בנות צלפחד. בעשרת הדורות מנינו יד (דוד) שמות – הדור העשירי זכה בחמשה שמות, חמש בנות צדיקות חכמות בעלות מסירות נפש. יד זה גם לשון יוד, זה עשר. זה הדור העשירי ובתוכו יש יד. אם כן, חב"דניקים (חבד = יד) צריכים לכוון לפי זה "דור דור ודורשיו". זה שהבעל שם טוב והמגיד ואדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע זה אברהם-יצחק-יעקב כתוב בפירוש. אם ממשיכים את הסדר אז אדמו"ר האמצעי זה יוסף הצדיק, הצ"צ זה מנשה, הרבי המהר"ש זה מכיר, הרבי הרש"ב זה גלעד והרבי הקודם הוא חפר (בירור מיוחד של רפח ניצוצין, זה גם פרח – "פרח מטה אהרן"; בשבת קראנו "וקרקר כל בני שת", ורש"י אומר שזה לשון חפירה, זה כנראה פעולה של הרבי הקודם) והרבי הוא צלפחד (העולה רבי, כנ"ל) ועכשיו אנחנו בנות צלפחד (יש לנו מבחר...). כל הבנות זה יהודה, "ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה" – "עזר" זה אשה, "עזר כנגדו".

עד כאן הענין הזה. לחיים לחיים. העיקר שיהיה לך "ידיו רב לו" – תפילין של יד ותפילין של ראש, ותעשה חיל בע"ה. ניגנו ניגון. לחיים לחיים.

הקשר בין תרצה לנעה (המחליפות מקומן בסדר הבנות)

למה באמת נעה ותרצה הן הנעות? שתיהן לשון תנועה. כל הבנות כאן לשון תנועה, אבל הן במיוחד. זה שההכאות מאד מכוונות רואים את זה במיוחד בנעה, כי איפה שהיא לא תמצא היא כנגד האות ה והיא עצמה ה בחזקת 3, אז בהכאה זה כבר ה בחזקת 4 (כה ברבוע). נעה ותרצה הזזות, המתחלפות, עולות יחד 820 = משולש 40 = "ואהבת לרעך כמוך". שאר שלש הבנות, הקבועות, עולות דרך = ז"פ לב (כבוד). גם בהן יש תנועה, אבל התנועה הכי מורגשת זה בשתי אלה – תרצה לשון ריצה ונעה זה עצם התנועה. הן רצות להחליף מקום, אבל בעצם זה מ-ה ל-ה (מ-ה עילאה שבשם ל-ה תתאה שבשם, מאותיות המחשבה, המשוטטת ונעה תמיד, לאותיות הדבור, הא בהא תליא), אז לא קרה שום דבר. אם מחליפים יהודה ב-ידיו זה בעצם ששתי אותיות ה-ה מתחברות ל-י – רואים שדווקא שתיהן מתחברות.

מלכה בת נחור ומלכה בת צלפחד (ועוד רמזים בבנות צלפחד ועשרת הדורות)

עוד ווארט לגבי מִלכה: יש עוד מלכה בתנ"ך, שמופיעה לפניה, שהיא אחותה של שרה אמנו (יסכה, העולה מלכה). היא אשת נחור, וגדולתה שהיא אם האמהות. עם היותה אשת נחור, שהוא לא צדיק (האח של אברהם), אבל מהם יוצאות האמהות (חוץ משרה) – רבקה ורחל ולאה ובלהה וזלפה. כמה פעמים כתוב את שמה של מלכה הראשונה? ז"פ, הכל בחומש בראשית. ואמרנו שיש עוד ג"פ מלכה בת צלפחד בחמשה חומשי תורה, אז יש כאן רמז ברור של ז"ת וג"ר. המלכה הראשונה כנגד ז"ת, והייתי מכוון את זה כנגד ז מצוות בני נח. למדנו לפני כמה ימים שבמרה נצטוו עשר מצוות – "שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו" – ז מצוות בני נח ועוד ג מצוות נוספות. אפשר לומר שהג"פ מלכה על גבי הז"פ מלכה – סה"כ י"פ מלכה – זה מתאים. כנראה היא זכתה להיות אם האמהות בזכות שמירת ז מצוות בני נח. עוד רמז יפה: י"פ מלכה = 950, שנות חיי נח, אותיות חן. לפי זה ג"פ מלכה בת צלפחד זה כנגד ג מצוות אלו, אבל צריך לומר שזה בעיקר כבוד אב ואם, שזה אולי הדבר הכי מיוחד שנצטוו במרה – משפט זה דינים, זה גם בשכל אנושי, ושבת זה מששת ימי בראשית, ועיקר החידוש זה כבוד או"א. הסברנו ששבת זה חכמה (מוחין דאבא), דינים זה בינה (מינה דינין מתערין) וכבוד או"א זה דעת – "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם". אף שנשים דעתן קלה, אלו היו נשים ברות דעת, כמו זכר ממש – דרשו מדעת "תנה לנו אחזה". אם עושים את עשרת הדורות שאמרנו, מאברהם עד בנות צלפחד (אברהם יצחק יעקב יוסף מנשה מכיר חפר צלפחד מחלה נעה חגלה מלכה תרצה) זה עולה י"פ איש – כל דור זה איש. אם סופרים את האותיות ב-יד השמות הללו יש נו אותיות (יחד זה ע, כמו ע שנות דוד המלך) – זה יחס מושלם של 1 ל-4, היחס המושלם בין תיבות לאותיות (כמו בשם הוי', שם בן ד). אלו עוד כמה רמזים של בנות צלפחד.

  

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com