חיפוש בתוכן האתר

טז אלול תש"ע - חנוכת בית משפחת וייל - בת עין הדפסה דוא
אינדקס המאמר
טז אלול תש"ע - חנוכת בית משפחת וייל - בת עין
ב. רז ואור - הבעל שם טוב ואדמו''ר הזקן
ג. ''לא ראי זה כראי זה''
ד. ''בא אל פרעה'' ו''והיה כי תבוא אל הארץ''
ה. ביאת המשיח - אין ביאה בלי משיח ואין משיח שלא בא
ו. ''תורת ה' תמימה משיבת נפש''
כל הדפים

ט"ז אלול תש"ע – חנוכת בית משפחת וייל – בת עין

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א

[א. מלות ברכה בסיום מחזור א' בבית ספר לתורת הנפש:

מה שנוהגים לברך בזמן הזה זה "כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה" לכולם. עכשיו עלה בדעתי שהתעודה היא הרי כתובה וחתומה – שתהיה כתיבה וחתימה טובה. אדם חושב שהוא מסודר. ב"ה היום כולם יודעים שבעזרת ה' נכתב ונחתם לשנה טובה ומתוקה אז זה קצת מוריד את המוטבציה ללכת לבית כנסת, לבכות קצת (אם צריך וכו'). לכן צריך לדעת שגם שאדם בטוח שאכתב ואחתם לשנה טובה – לא צריך להיות רגוע. ה' לא כותב וחותם כדי שאהיה רגוע – בני חיי ומזוני רויחי, הכל טוב, זה בשביל להרגיע? המסר הוא שה' נותן לנו עוד צ'אנס. לא שאנחנו צדיקים, לא שבאמת מגיעה לנו כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, רק שה' הוא אבינו אב הרחמן, אוהב אותנו, הולך לקראתנו, וכותב וחותם אותנו לשנה טובה ומתוקה כדי שאולי בשנה זו נעשה מה שצריך לעשות. זה מה שצריך לחשוב – שה' נותן לנו את הצ'אנס לשפר את מעשינו. "תקעו בחדש שופר" – "חדשו מעשיכם, שפרו מעשיכם" אומרים חז"ל. צריך לשפר את עצמנו, וגם את היחס לכולם. כמו ששמענו, הסיעתא דשמיא הכי גדולה לזכות לתת עצה טובה למישהו. שוב, שתהיה כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, ועם המתיקות – שה' נותן – נשפר את עצמנו ואת העולם כולו, בעזרת ה'.]

 

ניגנו "אני לדודי".

לחיים לחיים, שיהיה ישוב טוב. הרוב יהיה בלשון הקדש, ולטובת דוברי האנגלית שכאן נאמר אחרי הקטע העיקרי את התוכן בקיצור גם בלועזית. דבר ראשון, אחלנו לבעל ובעלת הבית ולכל המשפחה ישוב טוב ו"ופרצת" באה"ק, שתהיה שנה טובה ומתוקה לכולם.

 



 

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com