חיפוש בתוכן האתר

כז תמוז תשס"ח - שיעור למסיימות שנה א בבי"ס לתורת הנפש הדפסה דוא
אינדקס המאמר
כז תמוז תשס"ח - שיעור למסיימות שנה א בבי"ס לתורת הנפש
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
כל הדפים

כ"ז תמוז ס"ח – שיעור למסיימות שנה א' בית ספר לתורת הנפש – בית גל עיני ירושלים

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א

א. "פלא יועץ" – עצות מעץ החיים

מגמת הלימודים – "פלא יועץ"

בקר טוב לכולם. היום בהשגחה פרטית זה ז"ך בתמוז, יש מסורת שהיום זה יום הולדת של יוסף הצדיק. יוסף, כמו שכתוב אצלנו בספר "להפוך את החשך לאור", הוא אב-הטיפוס של הפסיכולוג, או היועץ, העוזר לפתור חלומות ובכלל לעזור לזולת למצוא את עצמו, לפתור את הבעיות הנפשיות שלו.

באמת היתה פה התלבטות, שדברו איתי עליה כמה פעמים, איך צריך לקרוא ליעד של הקורסים – מה צריך לצאת מזה? לקרוא לזה מטפל/ת, מלוה, יועצ/ת, עוזר/ת? באמת, במלים של התורה, המלה הכי מתאימה זה יועץ. אפילו המשיח עצמו נקרא "פלא יועץ". יש אפילו רמז יפה ש"פלא יועץ" שוה רופא, על כל רופא להיות "פלא יועץ". המשמעות של "פלא יועץ" היא שהעצה באה ממקום פלאי, ממקום על-טבעי.

עצות מ"עץ החיים" ומ"עץ הדעת טוב ורע"

יועץ זה מלשון עץ, ויש שני עצים בג"ע מקדם – המקום של בריאת ויצירת אדם וחוה – עץ החיים שבתוך הגן וגם עץ הדעת טוב ורע. החטא המקורי של האדם היה האכילה מעץ הדעת לפני שהוא טעם מעץ החיים. אחרי שהוא כבר טועם מעץ הדעת לא טוב לו שיגיע לעץ החיים – כך התורה מספרת. אבל אם קודם היה מתעצם – להתעצם זה אני עצמי, self האמיתי, וזה גם בא מ"שער" עץ – עם עץ החיים, היה יכול גם לברר את עץ הדעת שישאר רק "עץ הדעת טוב" בלי רע, כפי שיהיה לעתיד לבוא (כאשר נקרא "ומכל עץ הגן אכל תאכל ומעץ הדעת טוב, ורע לא תאכל ממנו", כפירוש בעל מי השילוח זצ"ל). אם יש שני סוגי עצים זה שני סוגי עצה, שני סוגי טפול נפשי. יש אחד שבא ממקום שכולו חיים – יש ביטוי "חיים נצחיים" – ויש עצה שבאה ממקום אחר, ממקום של דעת-ידיעה, אבל יש שם טוב ורע. או שהוא יודע להבחין היטב בין הטוב והרע, וליישר את האדם בדרך הטובה, או שלא יודע להבחין. בדרך כלל הטוב והרע מעורבים, היועץ לא מבחין, ולכן גם אצל רוב היועצים העצה עצמה מעורבת טוב ורע. כאן משתדלים ומתפללים שהעצות יגיעו ממקום החיים, ולא ממקום מעורב טוב ורע. בכל עצה שנותנים למישהו יכולים להיות אחוזים מסוימים טובים ויחד עם זה גם רע – ערבוביא. כתוב שבתחילת הבריאה "אור וחשך משתמשים בערבוביא", אז תתכן מציאות שאני מאיר למישהו משהו אבל עם זה מעורב הרבה חשך. לכן העצות האלו לא מקדמים את האדם, וגם את האנושות כולה, ליעד האמיתי – למשיח. זה שיש בעיות לאדם זה כנראה דבר טוב, שמכריח אותו להתעצם ולהגיע לעץ החיים בסוף. [עוד על ההבדלים בין עצות "עץ החיים" לעצות "עץ הדעת טוב ורע" ראה יין משמח ח"א שער ראשון בתורה "פלא יועץ"].

"דרך עץ החיים" – "דרך ארץ [תיקון הנפש בדרך התורה והיהדות] קדמה לתורה"

כתוב שאחרי החטא, כשאדם גורש מגן עדן, ה' שם כרובים ו"להט החרב המהתפכת" כדי לשמור את הכניסה – "לשמור את דרך עץ החיים" – שלא יהיה קל ופשוט להגיע לעץ החיים. כרובים זה יכול להיות משהו נחמד – הכרובים בבית המקדש זה סמל של אהבה – אבל כאן הכרובים הם מלאכי חבלה. אבל כנראה שבאופן מתוקן אפשר אותם גופא להפוך לכרובים של בית המקדש, לסמל האהבה הגדולה שבין הקדוש ברוך וכנסת ישראל. בכל אופן, יש את הכרובים שם, ואת להט החרב המתהפכת, שזה מאיים על מי שלא ראוי שלא יכנס. מתי האדם ראוי? חז"ל מפרשים ש"דרך" זה "דרך ארץ" ו"עץ החיים" זה תורה, ומ"דרך עץ החיים" לומדים את הכלל הגדול "דרך ארץ קדמה לתורה". אם יש למישהו את הענין הזה, התיקון הזה של "דרך ארץ קדמה לתורה", אז יש לו אור ירוק להכנס למקום הזה ולאכול מעץ החיים. רואים שחוה היתה מאד נדיבה אפילו עם עץ הדעת, וברגע שאכלה רצתה לשתף את בעלה, אז גם מי שאוכל מעץ החיים מיד רוצה לשתף את הזולת. מי ש"מצא חיים" רוצה שגם כולם יזכו לחיים, חיים נצחיים, וככה זה טוב. מה זה "דרך ארץ" ש"קדמה לתורה"? "דרך ארץ" זה גם חלק מהתורה, זה תיקון האישיות, תיקון הנפש. כל אדם שיש לו בעיות זה בעצם בעיות ב"דרך ארץ" – הדרך איך לחיות כיהודי. יש ביטוי, שודאי שמעתם – טבע יהודי. זה הטבע היהודי שצריך לאמץ כדי לחיות חיים טובים בעולם הזה. זה ודאי כולל גם מצוות, אז ה"קדמה לתורה" כאן זה תורה שהיא יעד מאד אלקי, לא רק פשט אלא סוד, גילוי אלקות, שבא אחרי שאדם תקן את עצמו. דרך ארץ זה לתקן, והתיקון גם צריך להיות על פי תורה, עם המצוות והעצות של התורה.

"דרך עץ החיים" – רק עצות אמיתיות על פי תורה

אמרנו שאפשר ללמוד פסיכולוגיה באיזה קורס באוניברסיטה, ויש כל מיני שיטות, ואז העצות יהיו עצות של "עץ הדעת טוב ורע". אם העצות הן של "עץ הדעת טוב ורע" זה שחזור מה שהיה בתחלת הבריאה, ולא רק שלא יאפשר לאדם להתקרב לעץ החיים אלא בדיוק יגרום להעמדת כרובים ולהט החרב המתהפכת "לשמור את דרך עץ החיים". עצות מעורבות טוב ורע מונעות מההתקדמות וההליכה לקראת היעד. מה שאנחנו מנסים כאן זה להגיע לעצות אמיתיות על פי תורה.

  

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com