חיפוש בתוכן האתר

יחיד הוא ויודע הכל_פרק ח הדפסה דוא

פרק ח

בפרקים הקודמים עשינו את הרמזים של המספר הרגיל, הסדורי, הקטן, הקטן מספרי והקטן מספרי אחרון. כעת אנו בודקים עוד בחינות של מספר [המשפט הזה היא הדוגמה שבחרתי לעשות עליה את כל רמות המספר].

במספר קדמי יחיד עולה יוסף,

כמו המילה אדם במספר קדמי. אלא שבמילה יחיד זה גם המשולש כי כל האותיות הן עד האות י. אדם עולה יחיד אחד. מה זה יוסף? יוסף הוא ו פעמים הוי'. למה יחיד שייך ליוסף, הרי יוסף הוא יסוד ויחיד שייך לאבא?

בסוד "יסוד אבא ארוך ומסתים ביסוד ז"א".

מספר קדמי שייך להמשכה, כי זה כל המספרים שעד לאותו המספר, לכן שייך דוקא במספר קדמי שיחיד שבמדרגת אבא יומשך ליוסף, ליסוד ז"א.

הוא עולה הבל מלוי שם סג שבבינה [כפי שלמדנו בתחילת השער הזה]. ויודע עולה ו פעמים חסד – "יומם יצוה הוי' חסדו" – "יומא דאזין עם כולהו יומין" .

החסד מתלוה לכל הימים. חסד עצמו עולה פעמים ו בריבוע, ו-ו פעמים חסד במספר רגיל עולה תבל, וכן ב פעמים ריו.

הכל עולה יחיד הוא ויודע הכל כללות הכל במלכות כנ"ל.

כל זה היה כל מילה בפני עצמה. כעת נעשה את חשבון לכמה מילים יחד:

יחיד הוא עולה טפטפיה [שמבואר בקבלה שהוא] שם המחשבה ב-יה [שם של יחוד אבא ואמא, טיפה אחת של אבא וטיפה שניה של אמא. כתוב שמכוונים את בהשם הזה בקריאת שמע, והוא עולה אני הוי' אלקיכם, שאומרים ביחיד לפי נוסח אדמו"ר הזקן] "תרין רעין דלא מתפרשין לעלמין".

יודע עולה [בלי האות ו במספר קדמי] תהו (שבירת הדעת כנ"ל),

שבירת הכלים התחילה בספירת הדעת. הפועל ידע הוא מלשון שבירה – "יודע בהם אנשי סוכות" –

ותקונו על ידי ו החיבור ששרשו בדעת עליון כנ"ל. יחיד הוא ויודע עולה כה בריבוע כללי – ה בחזקת ד. יחיד הוא ויודע הכל עולה סכום כל המספרים מ-א עד מ (על דרך מ במספר קדמי כנ"ל) –

שלשת המילים הראשונות, עד ז"א, נתנו לנו ריבוע ואילו ארבעת המילים הם משולש. זה מתאים עם הידוע שמלכות היא במספרי משולש, מספרי ריבוע הם בז"א, מספרי השראה באמא ומספרים ראשוניים הם באבא. סכום כל המשפט שלנו עולה גם:

"ואהבת לרעך כמוך" כללות העבודה של "יחד שבטי ישראל" [עליו דברנו בהתחלה] "הוי' בחכמה יסד ארץ" [ואתם תהיו לי ארץ חפץ"] – "אבא יסד ברתא" דוד בן ישי מלך ישראל חי וקים [אביו של המשיח, שנולד מתוך "יחד שבטי ישראל" ומצות אהבת ישראל].

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com