חיפוש בתוכן האתר

טו אדר תשמ"ד - פורים - מלון המלכים ירושלים הדפסה דוא
אינדקס המאמר
טו אדר תשמ"ד - פורים - מלון המלכים ירושלים
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
כל הדפים

התוועדות פורים תשמ"ד

מלון המלכים, ירושלים

 

בסוף פרשת בשלח, בפרשת עמלק, מסיימת התורה: "כי יד על כס יה מלחמה להוי' בעמלק מדר דור". בפסוק הזה מרומז פורים. יד זה יום יד של הפרזים, י-ה זה יום טו של הערים המוקפות חומה. בתחילת המלחמה כתוב שמשה הרים את ידיו, "ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש". סימן מניין הפסוקים של בעלי המסורה בפרשת בשלח הוא י"ד אמונ"ה (116), חן חן, מרדכי ואסתר במספר סידורי, חן לכל אחד מהם. התרגום בפסוק מתרגם – "פרישן בצלו", מלשון תפילה, בחינת אמונה. יום יד באדר הוא יום האמונה, הרדל"א, בעוד שיום טו באדר הוא יום גילוי המוחין. יה הם יחוד חכמה ובינה באמצעות הדעת. היד צריכה להיות "על כס יה", למעלה מן המוחין. יש מצוות אמונה בה', ויש מצות ידיעת ה'. בחסידות מוסבר שצריך להמשיך את האמונה בדעת על ידי התבוננות, ואף על פי כן במוחין עוצמת האמונה מתכסה. ביום יג הרגו היהודים 75,000 איש ואילו למחרת הרגו רק 300. עיקר ההרג שייך ליום יד. כתוב בכתבי האר"י שהאות ש רומזת למוחין. לכן הנושא היום צריך להיות המשכת האמונה של אתמול בדעת.

אמונה היא בחינתה של אסתר המלכה, הנקראת שושנה. דעת ומוחין זה מרדכי. כתוב שמגילת אסתר לא תבטל לעולם, וכן ההלכות. המגילה כנגד אסתר וההלכות כנגד מרדכי. שם ה' לא נזכר במגילה, היא למעלה משם ה', היא באמונה. אז היום זה היום של מרדכי, של המשכת אסתר במרדכי – "אשר לקחה לו לבת, לבית", בבחינת "ביתו זו אשתו", עליה נאמר "אשת חיל עטרת בעלה". אז היום זה יום של יחוד חכמה ובינה על ידי דעת עליון, יחוד המזלות בכתר. כתוב שיחוד זה נעשה מתקון רב חסד (העולה מרדכי), התלבשות חסד דעתיק בגולגלתא דאריך. אסתר באה ממקום שלמעלה מזה, בבחינת רדל"א, מג"ר דעתיק. המוחין הם כיסוי לגבי הכתר, ובכל זאת צריך להמשיך אותם בתוך הדעת.

"שאו ידיכם קדש" זה שהידיים מגיעים למעלה מן הראש, למעלה משם הוי', ומשם לברך את ה'. זו בחינת "ובני ישראל יוצאים ביד רמה". רם עולה עמלק, ו"רם על כל גויים ה'", לכן תיקונו של עמלק על ידי היד הרמה של בני ישראל, העולה מעל למוחין.

לחיים לחיים!

ניגנו שני ניגונים

 

אמרנו שבפרשת בשלח יש חן חן פסוקים, אז עכשיו צריך לדבר על מנין פסוקי מגילת אסתר, בה יש קסז פסוקים, כמנין הוי' אלקינו הוי' אחד. שייך לכל יהודי, כמובא בצעטיל קטן של ר' אלימלך ובתניא פרק כה. שנה שלמה עמדו כל ישראל בזמן אסתר במצב של מסירות נפש ולא המירו את דתם. מסירות נפש היא בכתר, גילוי היחידה שבנפש, בחינת משיח שבכל יהודי ויהודי.

איפה מוזכר בספר התניא המספר הזה? כתוב שגודל השמש היא קסז פעמים מן הארץ [יש מכתב מהרבי שזה נכון בקוטר]. כלומר, מגילת אסתר זה היחס בין השמש לכדור הארץ. זה אומר דבר ראשון שמגילת אסתר לא תתבטל לעתיד לבוא… צריך שיהיו ידיו אמונה – "עד בוא השמש", עד שמביאים את השמש לכאן, לארץ. "שמש ומגן הוי' אלקים" – צריך להביא לכאן את שם הוי', ויותר מזה את עצמות הוי' ממש [השמש זה המאור, למעלה מן האור. אבל גם המאור זה החלק בשמש שמאיר לארץ, מקור האור, אבל השמש עצמה זה מה שלא מאיר – זה העצם, והוא יתגלה פה], לגילוי כאן בארץ.

במתן תורה קבלו ישראל את התורה באמירת "נעשה ונשמע". בעצם את המצוות הם התחילו לעשות מייד, אבל לשמוע, לקבל, התחילו רק בימי אסתר – "קיימו וקבלו", "וקבל היהודים את אשר החלו לעשות". קבלה היא שמיעה פנימית, בחינת "שמע ישראל" של יחוד ה', רזין דרזין דאורייתא. כל הזמן עושים את זה, בפורים כבר שומעים את זה. "וקבל" זה לשון יחיד, כמו שמשה רבינו קיבל כיחיד במתן תורה כך כל יהודי ויהודי קיבל בעצמו, בשמיעה והפנמה.

עכשיו נאמר את הרמז השלישי למנין פסוקי המגילה, אבל לפני זה צריך לשתות עוד קצת.

לחיים לחיים!

 

 

"מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק". ושמות עשרת בני המן יש ארבע אותיות משונות: ת קטנה, ש קטנה, ו גדולה, ז קטנה. ביחד עולים תשובה, לפי הסדר. 

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com