חיפוש בתוכן האתר

פורים תשמ"ו הדפסה דוא
אינדקס המאמר
פורים תשמ"ו
Page 2
כל הדפים

התוועדות פורים תשמ"ו

 

 

נגנו 'ליהודים היתה אורה', 'ויהי בימי אחשורוש', נגון משתה היין, אבינו מלכנו, נגון ההפתעה

"ונהפוך הוא" – צריך להפוך את ה"הוא". יש בזה כמה פירושים. "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא" – זה ה"הוא" של הסטרא אחרא, של חושך הגלות, ואתו צריך להפוך. למה? או שמתגלה "אתה", הנוכח, או שמתגלה יותר מזה – המגלה ה"אנכי". "הוא" זה גילוי של עולמות, "אתה" הוא גילוי הנשמות – "אתם [הנשמות] עדי נאום ה'", "אנכי" הוא גילוי האלוקות – "אנכי, מי שאנכי".

מרדכי הוא הגלגול העיקרי של משה רבינו באריז"ל. על משה במלחמת עמלק כתוב "ומחר אנכי... ניצב על ראש הגבעה ומטה אלקים בידי". מחר עולה חצי מלכות, מחר-מחר (מחרתיים) עולה מלכות שלימה. עיקר ה"נהפוך הוא" נעשה ביום יג, לכן יום יד הוא בחינת 'מחר' ובירושלים עושים ביום טו, בבחינת 'מחר-מחר', שלימות המלכות. מחר אחד זה ביאת המשיח, מחר-מחר זה תחית המתים.

פירוש נוסף [לכבוד האנשים שבאו מצפת] – הוא באתב"ש עולה צפת. קודם שמענו תקיעת שופר, שזה מתאים מאד לפורים [שופר הוא נוטריקון סוס (אשר רכב עליו המלך) פר. אחשורוש מלך על סוס מדינות, ולפי חז"ל על חצי עולם, בו יש רנב אפרכיות]. "תקע בשופר גדול לחרותנו" – תקע עולה צפת, בשופר עולה ירושלים. בצפת זה ספק, אבל בירושלים זה ודאי, לכן כשתוקעים בשופר זה בשביל האורחים שלנו. "מחר אנכי ניצב על ראש הגבעה" – עולה שופר. זה הכל היה דרך אגב...

הפירוש הכי פנימי ל"הוא" שזה ראשי תיבות המן-ושתי-אחשורוש. פורים הוא יום האתהפכא, וצריך להפוך את שלושת הרשעים שבמגילה לקדושה. נשלים את הרמז ואז נסביר. "אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם" – המילה 'המה' מיותרת, ובמיוחד האות ה שבסוף המילה [מילה עם חן, שנקראת ישר והפוך]. צריך לומר שהמילה הזו מרמזת לאלו שהופכים את הרשעים הללו: הדסה (אסתר) ומרדכי. האות הנוספת היא הדסה פעם נוספת, שצריך להסביר למה חוזרת שוב.

לחיים לחיים!

נגנו 'עד דלא ידע' 

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com