חיפוש בתוכן האתר

משנת תשע"ד
סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
1 התוועדות יום הולדת הצ"צ (אחרי התרת נדרים) - כ"ט אלול ע"ד – כפ"ח
2 התוועדות הכנה לר"ה לעוד יוסף חי - כ"ז אלול ע"ד – כפ"ח
3 ד"ה "ושמתי כדכד" אות א - כ"ב אלול ע"ד – כפ"ח
4 התוועדות נשים – ח"י אלול
5 ברית מאיר-ישראל שי' הס - י"ט אלול ע"ד – כפ"ח
6 חנוכת הבית ישיבת "תום ודעת" - אור לט"ו אלול ע"ד – ירושלים
7 לימוד בכולל תורת חיים - ט"ו אלול ע"ד – כפ"ח
8 לימוד בכולל תורת חיים - ט' אלול ע"ד – כפ"ח
9 שבע ברכות אברהם-חיים ומלכות שי' שפירא ה' אלול ע"ד – כפ"ח
10 לימוד בכולל תורת חיים - בואכם לשלום למנחם וחנה-גאולה שי' שטרן ב' אלול ע"ד – כפ"ח
11 א׳ דר"ח אלול ע"ד – כפר חב"ד לימוד בכולל תורת חיים יארצייט ישעיהו עמית ז"ל
12 פגישת צות יעלת חן - אדר"ח אלול ע"ד – כפ"ח
13 כ"ט מנחם־אב ע"ד – כפר חב"ד לימוד בכולל "תורת חיים" "צאתכם לשלום" לזהר דוד
14 ברית שניאור-זלמן שי' הרבסט - כ"ב מנחם-אב ע"ד – כפ"ח
15 שבעים שנה לרבי לוי-יצחק שניאורסאהן זצ"ל - כ"א מנחם-אב ע"ד – ישיבת חב"ד, נצרת עילית
16 ברית שניאור-זלמן שי' מרנץ - י"ח מנחם-אב ע"ד – ברית יוסף-יצחק, בת ים
17 ברית הלל-שלמה שי' גרון ושבע ברכות ישי ונעמה-טובה שי' מרזל - י"ז מנחם-אב ע"ד – כפר חב"ד
18 ברית אריאל-יצחק ואיל-בנימין שי' פלאי י"ב מנחם-אב ע"ד – יצהר
19 ברית בניה שי' ברג ח' מנחם-אב ע"ד – כפר חב"ד
20 רפואת הנפש – איזון הידיעה והבחירה ז' מנחם-אב ע"ד – כפר חב"ד
21 ג' מנחם-אב ע"ד – כפר חב"ד ברית מנחם מענדל שי' הרשקוביץ
22 אור לכ"ג תמוז ע"ד – כפר חב"ד "אם אין אני לי מי לי" יארצייט ר׳ בצלאל ב"ר משה אריה גנוט ע"ה
23 שבת פרשת מטות, כ"א תמוז ע"ד – בית הרב - ישיבת "תום ודעת"
24 י"ט תמוז ע"ד – בית הרב "העוסק בתורה לשמה" (א) מפגש עם בוגרי כתות ח׳ – הכנה לישיבה קטנה
25 סיום חמשה חומשי תורה - כתה ה' בת"ת "תורת חיים" - י"ט תמוז ע"ד – בית הרב
26 נקמת מדין בפירושי בעל אור החיים הק' - מוצאי ט"ו תמוז ע"ד – כפר חב"ד - שבע ברכות לאיתן וחן-רחל אביטל
27 י"ב תמוז תשע"ד – קבלת פנים לאיתן וחן-רחל אביטל – בית הרב
28 י' תמוז תשע"ד – מפגש מוזיקאיות – בית הרב
29 ה' תמוז תשע"ד – יארצייט ר' שמשון-יעקב גינזבורג ז"ל – בית הרב
30 מוצאי א' תמוז תשע"ד – קבר דוד המלך
31 א' תמוז תשע"ד – כינוס ילדות (לרפואת רחל בת נעמה ומרים צפורה בת נעמי גאולה) – קבר רחל
32 מוצאי כ"ח סיון ע"ד – הרצליה (אנגלית) חתונת אלכסנדר־אהרן ושרה לוין
33 מוצאי כ"ד סיון תשע"ד – בר מצוה אליהו יוסף שי' עיני – כפר חב"ד
34 כ"ח סיון תשע"ד – ברית טהר ישראל שי' פיין – כפר חב"ד
35 כ"א סיון תשע"ד – כפר חב"ד (אנגלית) - מבצע אלקנה אבות פרק ב משנה ה
36 י"ז סיון תשע"ד – שיעור לבנות שובה – כפר חב"ד
37 י"ד סיון תשע"ד – שבע ברכות יעקב-אביחי ואמונה-לואיזה אוחנה – כפר חב"ד
38 י"ד סיון – כפר חב"ד הקלטה לכינוס הודיה
39 מוצאי שבועות (טלפונית) ע"ד קבלת פנים ליעקב־אביחי ואמונה־לואיזה אוחנה
40 אור ל-ד' סיון – "באשר תלכי אלך" – כינוס נשים, י-ם
41 ש"ק פרשת במדבר, כ"ד אייר ע"ד – לבנות אולפנת לבונה, כפר חב"ד
42 התוועדות "יסוד שביסוד" ע"ד – קרית ארבע-חברון
43 ל"ג בעומר ע"ד – ישיבת נחלת ישראל, מגדל העמק
44 מוצאי פסח שני ע"ד – ציון דוד המלך זיע"א דמותו של דוד המלך (א)
45 ד' אייר ע"ד – פתיחת זמן קיץ – עוד יוסף חי (בית מדרש זמני), יצהר
46 ח' אייר ע"ד – ברית חשן אביתר הכהן שי' ויט – כפ"ח
47 ח' אייר ע"ד – כינוס פעילות – כפ"ח
48 סעודת משיח ע"ד – כפר חב"ד
49 מוצאי א' אייר ע"ד – הילולת רבי מנחם מענדל מויטבסק – טבריה
50 אור לכ"ח ניסן ע"ד – בר מצוה הת' מנחם מענדל ביליאק שי' – כפר חב"ד
51 אור ל-חי ניסן ע"ד – "בארעא דישראל בני חורין" – יצהר סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א
52 אור ל-יא ניסן ע"ד – רמת גן אזכרה לרב מרדכי גל ז"ל – יחוד מזל הרבי ומזל החסיד
53 אור ל-יא ניסן ע"ד – "אני ואתה נשנה את העולם" – מרכז שמים, ת"א סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]
54 אור ל-ח' ניסן ע"ד – עוד יוסף חי, יצהר שחרור ה'אני' ודמותו של רבי יהודה הנשיא
55 כח התפלה והלימוד של ילדי ישראל - אור ל-ח' ניסן ע"ד – יצהר
56 "צאתכם לשלום" משפחת שטרן וסעודת הודיה משפחת שסל - מוצאי ר"ח ניסן ואור ל-ב' ניסן (הילולת הרבי רש"ב) ע"ד – כפר חב"ד
57 אור לכ"ו אד"ש ע"ד – "אני ואתה נשנה את העולם" – מרכז שמים, ת"א
58 כ"ב אד"ש ע"ד – קבלת פנים אוריה-משה ומלכה שי' צפרי – כפ"ח
59 ניחום אבלים על הרב מרדכי גל ע"ה - ט"ז אדר ב׳ ע"ד – רמת גן
60 ליל פורים ע"ד – רמת אביב
61 י׳ אדר ב׳ ע"ד – באר שבע ניחום אבלים על תמר שחר ע"ה
62 מוצאי ז' אדר-שני ע"ד – הנגינה כמקור הנבואה – בית ספר מזמור
63 ב' דר"ח אדר-שני ע"ד – ברית לאלכסנדר-יהודה – ברית יוסף-יצחק, בת ים
64 אור לב' דר"ח אדר-שני ע"ד – ביכנ"ס חללי צה"ל, חולון
65 מוצאי ז"ך אד"ר ע"ד – "אני ואתה נשנה את העולם" – מרכז שמים
66 כ"ד אד"ר אמונה וצניעות - כינוס ילדות לרפואת רחל בת נעמה– כפ"ח
67 אור לח"י אד"ר ע"ד – ישיבת שבות ישראל, אפרת
68 י"ט אד"ר ע"ד – אפשערעניש יהודה-מאיר שי' גלעדי – כפ"ח
69 ח"י אד"ר ע"ד – כינוס ילדי גני תורת חיים – כפר חב"ד
70 ליל פורים קטן ע"ד – סעודת הודיה לתהלליה אסתר תחי' שרייבר – ירושלים
71 מוצאי י"א אד"ר ע"ד – כפר חב"ד ספירת הבינה בנפש שידור לסמינר במקסיקו
72 מוצאי י"א אד"ר ע"ד – שבע ברכות יהודה וחנה-שולמית אנקווה – כפ"ח
73 מוצאי ב' אד"ר ע"ד – שבע ברכות אריה יהודה והודיה פרל – בית שמש
74 מוצאי כ"ח שבט ע"ד – יום הולדת פרופ' אליעזר שי' זייגר – כפ"ח
75 אור לז"ך שבט ע"ד – יום עיון תורת הנפש – תל אביב
76 מוצאי כ"א שבט ע"ד – כפר חב"ד ספירת החכמה בנפש שידור לסמינר במקסיקו
77 מוצאי כ"א שבט ע"ד – בר מצוה יוסף-יצחק דה ברעסר – כפ"ח
78 י"ט שבט ע"ד – קבלת פנים ינון ותהלה-טובה כהן – כפ"ח
79 מוצאי ח"י שבט ע"ד – התוועדות "דידן נצח" לכבוד שחרור בעז שי' אלברט – יצהר
80 אור לט"ו בשבט ע"ד – אזכרה לקדוש נתנאל (נתי) עוזרי הי"ד – גבעת רונן
81 י"ד שבט ע"ד – ביקור מוסדות חינוך – ירושלים
82 י"א שבט ע"ד – קבלת פנים דוד ואילנה בן שושן – כפ"ח
83 מוצאי י"א שבט ע"ד – סעודת הודיה ברית יוסף יצחק – כפ"ח
84 ט' שבט ע"ד – בר מצוה שמשון יעקב מרדכי שי' בלוך – כפ"ח
85 ז' שבט ע"ד – יארצייט אם הרב, מרת בריינה-מלכה ע"ה – כפ"ח
86 אור לז' שבט ע"ד – יארצייט אם הרב, מרת בריינה-מלכה ע"ה – כפ"ח
87 מוצש"ק בא, ג' שבט ע"ד – שבע ברכות שמואל וחנה-יהודית מרנץ – כפ"ח
88 ר"ח שבט ע"ד – ברית אשר שי' שרייבר – כפ"ח
89 אור לר"ח שבט ע"ד – שבע ברכות אליחי-אליהו ושפרה-חסדיה שפירא – בית חב"ד קרית ארבע-חברון
90 כ"ו טבת ע"ד – ברית שניאור-זלמן שי' עיני – כפ"ח
91 אור ל-כ"ד טבת ע"ד – יארצייט אדמו"ר הזקן – קבר רחל
92 אור ל-כ' טבת ע"ד – ידידיה ודורית ניימן – כפ"ח
93 שיעור פרשת שמות – תיקון השובבי"ם - אור לט"ז טבת ע"ד – כפ"ח
94 ה' טבת ע"ד – ברית שלום-דובער שי' הרמתי – יצהר
95 כ"ט כסלו ע"ד – קבלת פנים שמואל-אמתי ושפרה-תהילה ברודי – כפ"ח
96 אור לכ"ט כסלו ע"ד – בת עין (מגדל עדר)
97 כ"ד כסלו ע"ד – ברית חגי אריה שי' יעקבי – כפר חב"ד
98 אור לכ"ב כסלו ע"ד – קבלת פנים חנניה-יהודה ורננה פורט – תום ודעת, ירושלים
99 י"ט כסלו ע"ד – ירושלים
100 מוצאי י"ד כסלו ע"ד – כפר חב"ד שבע ברכות יהודה־יאיר וגאולה מלטר
 
<< התחלה < הקודם 1 2 הבא > סיום >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com